Oxford down

odbagge09151

Vi håller ca 30 Oxford tackor här på gården. Vi inriktar oss på lätta lamningar där tackorna ska sköta jobbet själva. Rasen ska hålla hög kroppslig kvalite i all exteriör och det håller vi högt.

Oxford Down hör till gruppen ”tyngre köttfår”. Rasens kroppsfärg är vit, huvudets och benens färg varierar från mörkgrå till brun. Den har en rejäl pannlugg och tjock ull på öronen. Tempramentet är lugnt.
Baggar kan väga upp till 200 kg, endast en ras (Lincon) överträffar rasens i storlek, och tackan 70-100 kg och där med är det en av de tyngsta fårraserna.

Rasen är känd sedan 1830-talet i England. Den kommer från Oxford County i England och uppkom genom korsning mellan dåtidens Cotswolds och Hampshires. Åren 1829-1850 var variationen inom rasen stor. År 1889 bildades The Oxford Down Sheep Association, den första stamboken upprättades och redan 1895 började rasen stabilisteras.

De första fåren importerades till Sverige år 1863 av godsägaren Ludvig Kockum, Bulltofta och Peter Kockum på Rosengård i Skåne. De lade grunden för den svenska Oxford Downaveln. Rasen var den första hälften av 1900-talet en mycket utnyttjad ras i Sverige. Importer från i huvudsak Danmark har tillfört rasen nytt bra, blod. I Sverige finns det ca 400 tackor.

I Danmark används den ofta liksom Shropshire i julgransplanteringar då den betar skonsamt och ej skadar träden. Baggarna används ofta som faderras på lantrasfår. Oxford Down är lugna, tåliga och lätta att hängna in och att arbeta med.
Oxford Down har även en bra ullproduktion. Ullvikten hos tackorna är 3.6-5.4 kg.

Tackorna är fruktbara och lammen är stora och starka redan från födseln. De föder upp ca 1,6 lamm per tacka. Baggarna fungerar bra att använda vid korsningar och mindre tackor för att öka vikt och storlek på lammen. Vuxen vikt på tackorna är 85-105 kg och baggarna 130-200 kg.